Intuere

Intuere is een erkend privédetective bureau en heeft een vergunning verkregen van het FOD Binnenlandse Zaken in België. De detectives van Intuere hebben ruime ervaring in een variëteit aan onderzoeken. De detectives zijn gescreend door het FOD Justitie in België voordat zij hun legitimatie ontvingen. Intuere is gehouden aan de Privacygedragscode van de sector particuliere onderzoeksbureaus van de Belgische Veiligheidsbranche, welk door de Autoriteit Gegevensbescherming is goedgekeurd.


Onze gediplomeerde particuliere onderzoekers hebben de opleiding tot privédetective gevolgd in zowel Nederland als in Belgie.

Wat is een privédetective?

Een privédetective (ook wel particulier onderzoeker genoemd) is iemand die gegevens vergaart en analyseert. Deze informatie wordt veelal gebruikt ten behoeve van het oplossen of voorkomen van een onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming of misdrijf.


Tot de kerntaken van een privédetective behoren onder meer informatie verzamelen ten behoeve van bewijsvoering van civiele- en strafrechtelijke geschillen, opsporing van vermiste personen en goederen, toedracht onderzoeken en het uit voeren van observatie (zowel statisch als dynamisch). Daarnaast houden privédetectives zich bezig met overige informatieverstrekking gekregen uit verschillende bronnen, en het verhoren van betrokkenen en getuigen. Ook valt forensisch onderzoek zoals,  DNA, dactyloscopischonderzoek en echtheidsonderzoek tot de bezigheden van deze beroepsgroep.


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.