Huurfraude/Woonfraude

 - Onderhuur

 de woning wordt onderverhuurd aan familieleden of andere bewoners bijvoorbeeld via AirB&B;
    

- Kamerverhuur

 er worden kamers verhuurd aan andere bewoners;
    

- Overbewoning

 er wonen te veel onbekende personen in een te klein huis;
   

 - Bedrijfsuimte

 de woning wordt alleen gebruikt als bedrijf of winkelruimte;

   

 - Hoofdverblijf elders

 de woning wordt feitelijk door niemand bewoond en is leeg;
  

  - Hennepteelt

 in de woning is een kwekerij, stekkerij of drogerij gevestigd;
    

- Prostitutie

 de bewoner of huurder verricht seksuele bedrijvigheid in de woning;
    

- Drugs

er wordt drugs verhandeld of in grote mate gebruikt door personen;
   

Kraak

 de woning is gekraakt, u bent bang voor kraak of er wordt gekraakt;
    

- Overlast

 de woonfraude geeft overlast. U voelt zich onveilig.
 
 
Observatie:
Huurfraude onderzoek begint vaak met het observeren van de woning. Op deze wijze wordt vastgesteld wie de eigenlijke bewoners zijn. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door te observeren wie 's ochtends de woning verlaat, bijvoorbeeld op weg naar werk of school. Of wie er 's nachts slaapt. Observatie van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en om eventuele huurfraude vast te stellen. Door ruime recherche-ervaring en gebruik kunnen maken van technische (hulp)middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Buurtonderzoek:

In het onderzoek naar huurfraude is het houden van buurtonderzoek soms een effectief middel om verklaringen van buren te krijgen over de situatie in het betreffende pand, zeker bij overlast. Zo kan onder andere worden vastgesteld hoe lang de woning al wordt onderverhuurd en waar de eigenlijke huurder verblijft. In overleg wordt vaak ook besloten na het interviewen van de buren een confrontatie aan te gaan bij het bewuste adres om ook van de onderhuurder een verklaring te krijgen.
 
Al onze bevindingen betreffende het onderhuur onderzoek worden verwerkt in een deskundig rapport. Vele van onze rapportages zijn al diverse malen van doorslaggevende waarde geweest in een rechtszaak en als deskundige rapportage aangemerkt door de rechtbank en verschillende advocaten.
 
Buiten het feit dan sommige vormen van deze fraude gevaar en/of overlast veroorzaakt kunt u door tijdig ingrijpen veel geld besparen, ook kan de overheid een verhuurder/eigenaar aansprakelijk stellen.


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.