Vastgoedvraagstukken

Vragen met betrekking tot vastgoed verdienen een breed en
 diepgaand antwoord. De privédetective(s) van Intuere zijn al vele jaren actief op
 het terrein van de vastgoedmarkt. Dit maakt van ons hét adres voor al
 uw vastgoedvraagstukken. Intuere is erop gericht om u
 een zo goed mogelijk advies te verstrekken en u te ondersteunen bij het
 maken van de juiste beslissingen over beleggingen en andere
 vastgoed-vraagstukken. Bij het verstrekken van onze adviezen richten wij ons primair op uw
 toekomstperspectief. Om er zeker van te zijn dat ons advies goed
 onderbouwd is, verrichten wij continue onderzoek naar de verschillende
 ontwikkelingen op de markt. Als adviseur worden wij met regelmaat
 betrokken bij besluitvorming over:


  - binnenstedelijke herontwikkeling;
  - herontwikkeling locaties;
  - financiële haalbaarheid;

  - aankoop bellegingspanden.

Dit is slechts een summiere opsomming van de vele activiteiten waarvoor u ons kunt inschakelen als uw expert. Graag maken we voor u een plan van aanpak dat specifiek is afgestemd op uw vastgoedvraagstuk(ken).


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.