Al onze diensten

Ziekteverzuim

Er spelen hierin enkele factoren door elkaar heen. Uiteraard zijn de kosten een belangrijke factor. Iemand in wie u het vertrouwen heeft geschonken en zich onrechtmatig ziek meldt schaadt daarmee het vertrouwen wat u als ondernemer in die persoon had.
De toenemende werkdruk bij de overige medewerkers kan tot interne spanningen gaan leiden. Zeker indien u niet krachtig optreed tegen de geconstateerde misstand.

Wij kunnen u daar bij helpen.

Allimentatiefraude

Alimentatie is in het leven geroepen om een rechtvaardige verdeling te krijgen tussen beide ex-partners. De rechter zal dit dan ook vaak in haar vonnis opnemen. Maar wat nu als uw ex na enige tijd blijkt samen te wonen? Of indien uw ex zelf meer inkomen heeft om zelf in zijn of haar levensonderhoud te voldoen? Misschien maakt u wel kans tot een nihil-stelling van de alimentatie of tot het verlagen van de alimentatieverplichting.

Wij kunnen u daar bij helpen.

Overspel/vreemdgaan

Vreemdgaan/overspel komt helaas in vele relaties voor. Zowel mannen als vrouwen maken zich
hier schuldig aan. In veel gevallen merkt u een onverklaarbare
verandering aan uw partner. Een kort onderzoek naar het gedrag van uw
partner kan u antwoord geven of uw vermoeden juist is. 


Internetoplichting

In veel gevallen kunnen wij de identiteit van de persoon achter de oplichting achterhalen. Met deze identiteitsgegevens kunt u aangifte doen bij de politie of via een civiele vordering uw geld terug vorderen. U ontvangt van ons een dossier welke u kunt overhandigen aan de politie. De politie kan aan de hand van dat dossier tot vervolging van de dader(s) overgaan.

Contra onderzoek verzekering

Op basis van uw verzekeringspolis kan u in veel gevallen een contra-expertise laten uitvoeren. De uitkomst van de contra-expertise kan worden voorgelegd aan de maatschappij. De maatschappij kan dan besluiten om hun beslissing te heroverwegen.

Concurrentie onderzoek

Veel bedrijfsinformatie gaat verloren met het vertrek van een medewerker naar de concurrentie.
Nieuwe medewerkers aannemen kost tijd en geld. Maar wat nu als ze vervolgens met de opgedane kennis en informatie over uw bedrijf overstappen naar de concurrentie?
Al uw strategische plannen zullen bekend worden bij uw concurrent. Uw inkoopsprijzen maar ook uw ontwikkelingen voor de toekomst zullen geen geheim meer zijn voor uw concurrent.

Screening personeel

De wijze waarop de screening inhoudelijk kan worden uitgevoerd kan variëren per functie. Een medewerker in de kantine zal minder
gelegenheid hebben om misbruik te maken van bedrijfsgeheimen dan een
CFO. Een op maat gemaakt screeningsprofiel zal dus per functie dienen te geschieden. De te screenen persoon dient vooraf toestemming te geven dat er een onderzoek naar hem of haar volgt en men dient geïnformeerd te worden over de procedure en de eventuele bezwaarmogelijkheden. Het is belangrijk om vooraf in de advertentie kenbaar te maken dat
sollicitanten gescreend zullen gaan worden tijdens de procedure.

Interne diefstal

Interne diefstal en fraude hebben naast de directe gevolgen en
financiële gevolgen ook gevolgen voor de interne sfeer binnen het
bedrijf.  In veel gevallen is er onder het personeel al meer bekendheid.
Sommige ondernemers worden getipt door opdrachtgevers dat er iets loos is binnen de organisatie.
Een erg vervelende situatie.

Er zijn vele mogelijkheden die kunnen bijdragen aan stoppen van dit
soort feiten. Een uitgebreid intern onderzoek is in vele gevallen niet
eens nodig en kan met een geringe inspanning al het gewenste resultaat
behaald worden.

Toedrachtsonderzoek

Het komt nogal eens voor dat met name verkeersongevallen geënsceneerd worden met als doel de verzekeringsmaatschappij te benadelen en onterecht schade te claimen. Op die manier wordt bijvoorbeeld een ‘deukje door eigen schuld’ gecamoufleerd door een geënsceneerd ongeval buiten eigen schuld om de schade alsnog te kunnen claimen.

Intuere verricht onderzoek naar dit soort gevallen, waarbij met behulp van forensische technieken en reconstructies fraude door onterechte schadeclaims wordt aangetoond


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.