Stalking

    - Internet research

Vind de stalking vooral online plaats? Dan kan een privé detective online research doen om de dader te achterhalen. Bijvoorbeeld via social media, open source intelligence en andere data.

    - Forensisch DNA-onderzoek

Is het niet bekend wie de stalker is? Dan is forensisch DNA-onderzoek een middel als er bijvoorbeeld brieven worden afgeleverd. Een dichtgelikte envelop kan een waardevol bewijsstuk zijn.

    - Posten

Een tijdrovende maar vaak efficiënte opsporingsmethodiek bij stalking is posten voor een woning. Op welke tijdstippen rijdt de stalker voorbij de werkplek? Komt hij bij de woning? Dit helpt bij het opstellen van een dossier of het aantonen dat een straatverbod wordt overtreden.

    - Camerabewaking

Natuurlijk hoeft niet alle onderzoek ter plekke te gebeuren. Ook camera’s kunnen veel waardevolle bewijsmiddelen opleveren. Een privé detective die is gespecialiseerd in stalking kan helpen om camera’s te installeren en beelden uit te lezen.

    - Aanvullend onderzoek

Iedere stalker heeft zo zijn eigen werkwijze. Waar de een vooral via social media tekeergaat, is de andere stalker vooral op whatsapp bezig. Of hangt aan de telefoon. Afhankelijk van het soort stalking, kan een privé detective aanvullend onderzoek doen waar bijvoorbeeld de politie vastloopt.

    - Onderzoek in het buitenland

Bestaat het vermoeden dat de stalker zich in het buitenland bevindt? Dan kan een privé detective ook daar onderzoek doen. Eventueel in samenwerking met een buitenlands (gecertificeerd) recherchebureau.

    - Confrontaties
 
Veel slachtoffers van stalking zijn zo angstig gemaakt, dat zij het niet meer aandurven om een confrontatie met de dader aan te gaan om te laten zien wat de bedreigingen met hen doen. Terwijl dit in de praktijk regelmatig efficiënt blijkt te zijn. Een privé detective kan dit op zich nemen.


Wat zegt de wetgeving over stalking:

Artikel 442bis van het Strafwetboek definieert belaging of stalking als het “ernstig verstoren van de rust van een persoon, terwijl men wist of had moeten weten dat zijn gedrag dit effect had kunnen veroorzaken”.

Een stalker is (meestal) iemand die er alles aan doet om een specifiek persoon op obsessieve wijze te benaderen. Ofwel omdat hij die persoon extreem bewondert, zoals bijvoorbeeld een idool of potentiële partner, ofwel omdat hij die persoon net haat, zoals bijvoorbeeld een bedrogen ex-partner, een lastige buur, een politieke vijand...

Voorbeelden van belaging en stalken:

Vaak zien we gevallen van stalking na een beëindigde relatie. De belaging of stalking hoef niet persé fysiek van aard zijn.

  • Veelvuldig en ongevraagd SMS’en, Whatsapp berichten versturen, brieven verzenden, mailen of iemand ongepast in de gaten houden kan als stalking aanzien worden.
  • Aan iemands werk of huis rondhangen kan dreigend overkomen en het slachtoffer verontrusten.
  • Veelvuldige telefonische oproepen of voice-mails, overladen met geschenken, overladen met bedreigingen… ook dergelijk gedrag is ongewenst en ongepast.

Stalken is strafbaar

Stalken is strafbaar, maar om te kunnen spreken van stalking of belaging zijn er enkele voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:

  • Het mag niet gaan om een eenmalig feit, er moet een zekere herhaling van de feiten zijn
  • De aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer moet in het gedrang komen
  • De dader weet of zou moeten weten dat zijn daden verstorend zijn voor het slachtoffer

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, is er sprake van strafrechterlijke stalking.

  • De wet voorziet volgende stevige strafmaat voor belaging: een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar met/zonder een geldboete van €50 tot €300 óf met één van die straffen alleen. De Correctionele Rechtbank oordeelt hier uiteindelijk over. 


Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.