Diensten

* Non Conformiteit

* Stalking

* Huurfraude

* Vastgoedvraagstukken

Non Conformiteit

Had u het gekocht, als u dit had geweten?


In de wet is geen termijn gesteld tot wanneer na aankoop de non-conformiteit beëindigt. Dit zal afhankelijk zijn van omstandigheden zoals de normale levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product, de gebruiksintentie en de prijs. Non-conformiteit moet altijd bij de leverancier, binnen twee maanden na constatering van non-conformiteit, gemeld worden.

Stalking

Een privédetective heeft verschillende methodieken om onderzoek te doen naar stalking. Bijvoorbeeld als dit de politie niet lukt of als u als slachtoffer graag één rechercheur wilt die u bijstaat tot de dader is gepakt en de problemen zijn opgelost.

Huurfraude

Het is een feit van algemene bekendheid dat huurfraude vaak voorkomt. Intuere is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar huurfraude.Vastgoedvraagstukken

Vragen met betrekking tot commercieel vastgoed verdienen een breed en diepgaand antwoord. De privédetective(s) van Intuere zijn al vele jaren actief op het terrein van de vastgoedmarkt.Intuere: Als Privé Detective erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België onder vergunningsnummer 14.1984.06. 


Wij werken onder de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994, 30 december 1996, 18 juli 1997, 7 mei 2004, 28 april 2010, 25 april 2014 en 2 oktober 2017, artikel 2, §§ 1 en 2, Belgische wetgeving.